Praktyka Zarzdzania
Praktyka Zarządzania

Blog

  Kiedy właściciele firm tracą najwięcej

 • Wyjąwszy przypadek, gdy przedsiębiorstwo upada z powodu urzędnika, który je zniszczył, bo prywatnie postanowił, że zniszczy lub gdy firmę skasować nakazał mu polityk u władzy oraz nie biorąc pod uwagę drugiego przypadku, gdy przedsiębiorstwo upada z powodu złego zarządzania - właściciele firm, nawet dobrych przedsiębiorstw, najwięcej tracą i to w sposób ciągły wtedy, gdy tego w ogóle nie odczuwają a nawet nie mają świadomości ponoszonych strat. Niektórzy z nich nigdy na to nie wpadną, że coś takiego ma miejsce a inni, na szczęście, pozostają nieświadomi do czasu i tylko ci ostatni mają szansę przestać...

 • Ukryte pieniądze

 • Leżymy na pieniądzach. Nie korzystamy z nich, bo nie mamy świadomości, że one istnieją.
  Z wydobywania tych pieniędzy w firmach zrobiłem swoją specjalność, kiedyś zarządzając – teraz...

 • Próg kompetencji

 • Niektórym trudno o tym spokojnie myśleć, ale lepiej wiedzieć i zgodzić się z faktem, że każdy człowiek ma swój próg kompetencji. Trywializując : 'wyżej .. (czegoś tam) .. nie podskoczysz'. Część ludzi ciągle jeszcze zdrowych, dba o zdrowie, bo wie, że kiedyś się wyczerpie a dlaczego ta przykrość pochodząca z naturalnego ograniczenia ma ich spotkać wcześniej ? A więc dbają. W biznesie niemało jest ludzi, którzy nie dbają, by ich postępowanie było właściwe, żeby uwzględniało własne ograniczenia. Myślą, że ich kompetencje w zarządzaniu, w biznesie są niewyczerpalne, więc sądzą, że stać ich na wszystko. Tkwią na niewzruszonej pozycji, że zawsze mają rację. A najbardziej psują dotychczasowe sukcesy....

 • 2+5 do krawężnika

 • Jakiś kierownik obstalował do naprawy krawężnika o długości 6,7 metra pięciu robotników ze sprzętem i dwóch nadzorców w białych kaskach z rękami w kieszeniach. 'Fizyczni' zaczynają się uwijać. W 'kadrze' burza mózgów na temat: Dlaczego nam, jak górnikom, nie wypłacają deputatu ? Choćby w kostce brukowej....

 • Zaangażowanie

 • Oglądam w tv tenisistkę w jej kolejnym meczu na szczycie światowych rozgrywek. Przestanę to robić, bo od ponad roku smutne to oglądanie. Brak gry kątowej i wzdłuż linii, łatwe, nieagresywne podania na środek kortu, drop shoty w siatkę i loby wykładane przeciwniczce na rakietę dla kończącego smecza. Wszystko inaczej niż kiedyś. Źle. Zaawansowany wiek ciągle jeszcze daleko przed tenisistką, nie jest chora ani kontuzjowana, Mowa ciała daje jednak znać o rezygnacji i frustracji. Coraz więcej w grze krytycznych komentarzy wygłaszanych do siebie i w powietrze....

 • Gwiazdy nie świecące

 • Najlepiej jest, kiedy człowiek robi to, do czego naprawdę się nadaje a nie to, na co ma papier. Stanisław Lem nie ukończył akademii pisarstwa. 'Gorzej' - nie udało mu się uzyskać dyplomu żadnej szkoły wyższej. Tak się złożyło. Innym złożyło się inaczej i są wielokrotnie 'lepsi' od Lema. Tak, jak w tym przypadku....

 • Jedno, to wiedzieć a drugie, to zrobić

 • To może wyglądać na sarkazm, ale tak wcale nie jest. To samo życie : nowoczesność nie zaraża wszystkich, innowacje, rozwój także nie. Siedzenie w starym ciepełku od lat nie zmienianej, jakoś wegetującej firmy jest bardzo pociągające. Przecież rewolucji nikt nie lubi. Same z nią kłopoty....

 • Prawo odstaje

 • Polski ustawodawca sprawom zarządzania ogólnego czyli zarządzania na szczeblu najwyższym, nie przypisuje właściwego znaczenia. I to zarówno, gdy idzie o zarządzanie państwem jak i przedsiębiorstwem ....

 • Niewiarygodne ? Mało powiedziane. To rzeczywistość.

 •  

   

  T y l k o   n i e k t ó r e   p r z e d s i ę b i o r s t w a  

  d o b i e r a j ą   s i ę   d o   t y c h   p i e n i ę d z y....

 • Ćwierć przedsiębiorstwa

 • Nowoczesne, zachodnie miasta, wsie i firmy już na pierwszy rzut oka okazują swoją klasę. Wszystko to dzięki wytworzonym i dochowywanym, pielęgnowanym standardom, które składają się – oprócz innych czynników – na świadomość przynależności do cywilizowanego świata, na poczucie dobrobytu. Owe reguły, wyznaczniki, modele, obyczaje nie koniecznie muszą być zapisane, żeby obowiązywały. I bez tego się wie, że firma czy miasto zawsze jest frontem do klienta, do mieszkańca, że powinien obowiązywać przemyślany porządek działania oraz porządek i estetyka w urządzeniu otoczenia. W szpitalu nie śmierdzi lizolem a w firmie stołówką, w toaletach zawsze jest papier toaletowy, szyby wystaw wymyte a fasady odmalowane. Dba się o naturę, nie robi się burd na stadionach, na autostradach nie jeździ się pod prąd. Do tego nie wypada nie znać języka angielskiego.  ...

   

   

     <<<  Drzwi w budynku bogatego, polskiego banku państwowego....

 • Słabe sygnały

 • Niepowetowane są błędy i zaniechania w pierwszej fazie destrukcji, kiedy przebiega ona wolniej a ściślej - w drugiej części pierwszej fazy, gdy proces przyspiesza To one są powodem tego, że niekontrolowany strumień destrukcji już za chwilę, w drugiej fazie, nabiera takiej intensywności, że czas wydaje się biec kilka razy szybciej niż wcześniej. Korekta nie jest już możliwa a błędów nie można już wtedy odrobić za niską cenę, co było możliwe jeszcze niedawno. Firma ciężko choruje i jej los nie jest...

 • Manager nie jedno ma imię

 • Dla olbrzymiej większość populacji związki przyczynowe między jakością zarządzania gospodarką i przedsiębiorstwami a dobrobytem i stanem wielu naszych osobistych spraw, w ogóle nie są rozpoznawane. Nie kojarzymy A z B ani B z A.

   

 • Zorganizowanie do zarządzania w biznesie

 • Istnieje szereg metod zarządzania opisanych w nauce. Jak to bywa w życiu, trudno sobie wyobrazić, żeby w przedsiębiorstwie, praktycznym było stosowanie wyłącznie i bez reszty tylko jednej metody. Zwykle można i trzeba stosować kompilację elementów różnych metod. Ważne, żeby dokonać wyboru sposobu zarządzania właściwego dla głównego celu, który stoi przed przed przedsiębiorstwem i przed zarządzającym...

 • Przedsiębiorstwa na łasce ludzi

 • ... gdybym nie musiał oglądać przedsiębiorcy, którzy zarobiwszy 24 miliony, obwołał się w domu geniuszem biznesu, który teraz pójdzie w miliardy a za jakiś czas – kompletnie nie mając poczucia, że przekroczył swój próg kompetencji – musiał ogłosić upadłość,

   

   

   

   

   

 • Dyrektor prezesem

 • W światowej i polskiej praktyce, prezes wieloosobowego zarządu najczęściej rzeczywiście bywa dyrektorem, ale - jestem przekonany - często ów człowiek uważa, że zarządza przedsiębiorstwem jako prezes spółki a tak nie jest. Temat: prezes czy dyrektor - na pierwszy rzut oka może wydać się wydumany, sztuczny. Rozdzielanie jednego od drugiego nie jest jednak dzieleniem włosa na czworo. Dyrektor-prezes, który by tak sądził a nagle wpadł w kłopoty, których nie zdołał przewidzieć, absolutnie tak nie uważa....

 • Przepis na zarząd

 • Przekonanie co do tego, że poza dwoma chorobami, zarząd wieloosobowy może jednak działać zgodnie i nie jest po temu przeszkodą, że wszyscy członkowie zarządu są w pełni samodzielnymi osobami i taki zarząd funkcjonuje w pełni efektywnie, należy włożyć między bajki. Jeżeli z firmy nie wyciekają obrazoburcze wiadomości o zarządzie, to jest pewne, że składa się z prezesa i posłusznych mu członków, że sporo zamiata się tam pod dywan i okna można śmiało otwierać – żaden orzeł nie wyleci....

 • Skąd się bierze przywódca

 •  

  Fakt – nie jest łatwo o człowieka, po którym można by zasadnie wiele spodziewać się, gdy stawiają go u steru firmy. Czynność ta urasta do problemu obarczonego poważnym ryzykiem zważywszy na to, że akcjonariusze nie zawsze wiedzą kogo powinni zatrudnić. I bynajmniej nie dlatego, że jest nadmiar urodzaju....

 • Bez zarządzania żyć się nie da

 • Produkowanie, świadczenie usług, inwestycje, prowadzenie wojen itd. to sfery zorganizowanego, dzięki zarządzaniu, działania człowieka z nastawieniem na osiąganie oczekiwanych rezultatów. Dla planowania, projektowania i wdrażania skutecznych i efektywnych projektów w tych sferach zarządzający wykorzystują wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą, ekonomiczną, techniczną, organizatorską oraz arsenał praktyki zastosowań tej wiedzy....